O firmie

Wydawnictwo znajduje się w Poznaniu, przy ulicy Wielkiej 10.

Około 30% ogólnej oferty wydawniczej Wydawnictwa stanowi literatura popularnonaukowa i naukowa, która publikowana jest w seriach Antropos (nauki humanistyczne) oraz Nebula (nauki przyrodnicze). Dzięki wydawnictwu czytelnik może się zapoznać m.in. z książkami Allana BloomaSaula BellowaFrancisa FukuyamyAlvina ToffleraEdwarda O. WilsonaStephena HawkingaRogera Penrose’aCarla Sagana czy Johna Gribbina. W ofercie znajdziemy także książki akademickie z zakresu psychologiisocjologiipedagogiki i politologii (w 1997 roku ukazała się Psychologia społeczna Elliota AronsonaTimothy’ego D. Wilsona i Robin M. Akert).